Det surras för fullt bakom kulisserna och inom kort kommer vår hemsida finnas redo.

Till dess når ni oss på:

Linda Andrén Hagensen

E-post: linda@surrkommunikation.se
Telefon: 0730-299 405

Lasse Kampe

E-post: lasse@surrkommunikation.se
Telefon: 0730-299 429