Good Goods

Koncept för mer hållbara transporter och en animerad film.

 

Uppdrag:
Att få verksamheter i stan och samarbetspartners att förstå fördelarna med Good Goods och vilja satsa på en idé som ligger i tiden.

Utmaning:
Det är en ny och relativt oprövad metod som inte innebär några ekonomiska besparingar direkt, i gengäld finns det många fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Lösning:
Vi skapade en webb som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar en ganska komplicerad idé. På webben lyfter vi de möjligheter och hinder som finns ur olika perspektiv. Kika in på goodgoods.se

Så fungerar Good Goods:
Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer på olika tider. Det är där Good Goods kommer in i bilden. De samlastar och packar om varorna i utkanten av staden, sedan låter de smidiga elfordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en avfallsanläggning.

Några av våra case

Kan vi hjälpa dig?