Nutiden är här.

Nutiden är här.

Många pratar bara om framtiden. Vi är mer intresserade av nutiden. Här i just detta ögonblick. Vad sker i omvärlden, vad pratas det om, vad påverkar och är viktigt för oss människor i vår vardag, hur mottagliga är vi för olika budskap beroende på vilka vindar som blåser i samhället, vad fungerar idag? Kort sagt, vilka behov finns just nu och varför? I grund och botten handlar allt om att nå fram till människor och beröra dem, få dem att förstå ditt budskap och göra ett val. Ingen påstår att det är enkelt, men det behöver heller inte vara särskilt svårt. Reklam ska inte sälja, den ska skapa lust att köpa.